اخبار اتاق کاشان

مشاهده موارد بیشتر
گزارش افتتاح عملیات اجرایی فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی کاشان
دکتر خداداد غریب پور مدیرعامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران،عملیات اجرایی فاز نخست منطقه ویژه اقتصادی کاشان را افتتاح و از شرکت فولاد امیرکبیر کاشان بازدید کرد. ادامه مطلب
prev
next

اخبار اتاق ایران

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اقتصادی و صنعتی

مشاهده موارد بیشتر

هیئت های تجاری

مشاهده موارد بیشتر

قوانین و مقررات

مشاهده موارد بیشتر

نمایشگاه ها

کرامت2

اخبار شورای گفتگو

مشاهده موارد بیشتر

اخبار اتاق های مشترک و اتحادیه ها

مشاهده موارد بیشتر
chambertrust
Education r