• نام: عبدالرحیم
 • نام خانوادگی: مفیدی
 • سمت: نائب رئیس دوم
 • تولد: 1338
 • میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد الکترونیک 
 • تلفن: 55458051 (۰31)
 • نمابر: 55458070 (۰31)

سوابق اجرائی:

 • مدیر بخش پژوهشکده الکترونیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی (وزارت دفاع)
 • قائم مقام هلیکوپتر سازی کاشان (وزارت دفاع)
 • مدرس دانشگاه مالک اشتر وزارت دفاع
 • عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
 • مدیر شرکت های ریسندگی کاشان کسری و زر ریسان کاشان
 • مدیرعامل شهرک صنعتی سلیمان صباحی بیدگلی