• نام: نرگس
 • نام خانوادگی: رحیم زاده
 • سمت: عضو هیات نمایندگان
 • تولد: 1352
 • میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد 
 • تلفن: 55458051 (۰31)
 • نمابر: 55458070 (۰31)

 

سوابق اجرائی:

 

 • مدرس دانشگاه
 • مدیرعامل شرکت نورد عرفان
 • رئیس هیئت مدیره شرکت ستار
 • عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی شیرین آریا
 • عضو هیئت رئیسه کانون زنان بازرگان کاشان