• نام: خلیل
 • نام خانوادگی: افشاری
 • سمت: عضو هیات نمایندگان
 • تولد: 1317
 • میزان تحصیلات: کارشناسی حقوق
 • تلفن: 55458051 (۰31)
 • نمابر: 55458070 (۰31)
 • مدیر عامل شرکت اتحادیه خدمات تولیدکنندگان فرش ماشینی از سال ۱۳۷۷تا کنون
 • مدیر عامل شرکت کاشان راه و فرش ماشینی رنگین کمان
 • شهردار کاشان در دو دوره قبل و بعد از انقلاب
 • عضوهیئت مدیره خیرین مسکن ساز
 • عضوهیئت مدیره موسسه خیریه حمایت از زندانیان