• نام: مسعود
  • نام خانوادگی: ابریشمی
  • سمت: عضو هیات نمایندگان
  • تولد: 1350
  • میزان تحصیلات: کارشناسی 
  • تلفن: 55458051 (۰31)
  • نمابر: 55458070 (۰31)

  • مدیر و موسس شرکت ابریشمی (وارد کننده انواع نخ، کنف ، الیاف اکریلیک)
  • تاسیس دفتر در کشورهای صادرکننده مواد اولیه فرش ماشینی
  • شرکت در نمایشگاه دموتکس بطور متوالی