• نام: احمد
 • نام خانوادگی: فرهی
 • سمت: خزانه دار
 • تولد: 1328
 • میزان تحصیلات: کارشناسی اقتصاد دانشگاه تهران
 • تلفن: 55458050 (۰31)
 • نمابر: 55458070 (۰31)
 • مسئولیت قسمت های کنترل کیفی، امور مالی، مهندسی صنعتی در شرکت صنایع قالی کاشان ( قالی راوند) ۱۳ سال
 • مدیرعامل شرکت ماشین سازی پرس ماشین
 • مدیرعامل شرکت فرش کمال الملک
 • مدیر عامل شرکت صنعتی پاوان
 • مدیرعامل شرکت صنایع فرش سپهر کاشان
 • رئیس هئیت مدیره نساجی فرخ سپهر و نساجی اطلس ریس کاشان
 • نائب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ماشینی کاشان
 • عضو هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کاشان
 • عضو هیئت مدیره مجمع خیرین مدرسه ساز
 • عضو هیئت مدیره شرکت سیلک کاشان