شنبه, 21 فروردين 1400 07:52

شصت دومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق سوریه شهریور 1400

شصت دومین نمایشگاه بین المللی بازرگانی دمشق سوریه توسط شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران شهریور 1400برگزار می شود.

جهت در یافت اطلاعات بیشتر به وب سایت https://www.iranfair.com مراجعه نمائید

خواندن 336 دفعه