شنبه, 13 شهریور 1400 12:13

نمایشگاه اقتصاد دریایی شن جن

نمایشگاه اقتصاد دریایی شن جن 4 لغایت 6 آذر ماه ۱۴۰۰ در شهر شن جن چین برگزار خواهد شد.

در این رویداد جدیدترین فناوری ها و تجهیزات دریایی، کشتی سازی ، توسعه بنادر ، تجهیزات فراساحلی ، اطلاعات الکترونیک دریایی، داروهای بیولوژیکی درایی و غیره عرضه خواهد شد.

نمایشگاه سال گذشته در فضایی به وسعت 60 هزار متر مربع و با حضور بیش از608 شرکت برگزار شد و 35 هزار نفر از این نمایشگاه بازدید کردند.

اطلاعات تکمیلی از جمله هزینه اجاره غرفه در وب سایت نمایشگاه در دسترس است.

خواندن 118 دفعه آخرین ویرایش در شنبه, 13 شهریور 1400 12:22