گواهی مبدا - فرم A

گواهی مبداء سندی است که اتاق بازرگانی هر کشور برای کالاهای صادراتی تنظیم و برای هر مورد صادرات، صادر می شود. این سند محل (کشور) ساخت کالای مورد نظر را گواهی می کند و جزء اسنادی است که خریدار برای ترخیص به آن نیاز دارد، لذا در موعد مقرر به همراه سایر اسناد برای خریدار ارسال می گردد.

اگرچه سابقه صدور گواهي مبدأ به سال هاي بسيار دوري برمي گردد، اما صدور اين سند همراه با تاييد ساير اسناد صادراتي در سال 1923 ميلادي و در پي تشکيل کنوانسيون بين المللي ژنو با تدوين مقررات تسهيل تشريفات گمرکي رايج گرديد. بر اين اساس دولت ها مجاز به تشکيل سازمان هاي مناسبي در قلمرو ملي تحت حاکميت خود براي صدور گواهي مبدأ شدند.
مطابق بند 11 کنوانسيون 1923 ژنو، دولت ها مي توانند مجوز و ماموريت فرآيند صدور گواهي مبدأ را به سازمان هاي غيردولتي که داراي صلاحيت لازم هستند، اعطا نمايند. لذا از يک سو نظر به گستردگي شبکه اتاق هاي بازرگاني و تسهيلات فراهم شده توسط آن ها، و از سوي ديگر با توجه به حسن شهرت و اعتبار اتاق ها در ارائه خدمات به بازرگانان، مسئوليت صدور گواهي مبدأ در اغلب کشورها به اتاق هاي بازرگاني تفويض شده است.
تشخيص ضرورت صدور گواهي مبدأ براي يک کالاي صادراتي بر عهده اتاق بازرگاني نيست، بلکه تنها واردکننده کالا است که مي داند که آيا در عمل نيازي به دريافت اين گواهي وجود دارد يا خير.

عناوين خدمات واحد گواهي مبدأ اتاق کاشان:

1. صدور گواهي مبدأ و فرم A
2. تاييديه امضاي اسناد تجاري
3.مشاوره به بازرگانان در خصوص نحوه صدور گواهي مبدأ، تاييد اسناد تجاري و کليه فرآيندهاي مرتبط با صادرات کالا به صورت حضوري، تلفني
4.برگزاري جلسات آموزشي صدور گواهي مبدأ به درخواست بازرگانان محترم اتاق کاشان

مدارک لازم جهت صدور گواهی مبدا:

* اصل وکپى بارنامه کالا
* اصل وکپى اظهارنامه گمرکى کالا .
* اصل یا کپى فاکتور.

هزینه:

برای هر اظهارنامه تا مبلغ 200،000 دلار مبلغ 250،000 ریال و در صورتی که مبلغ اظهارنامه بیش از 200،000 دلار باشد به ازای هر 100،0000 دلار مبلغ 50،000 ریال به مبلغ فوق اضافه خواهد شد. واریز به شماره حساب 0205590662006 سیبا بانک ملی ایران در وجه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کاشان.

سامانه صدور گواهی مبدا؛ سیستمی یکپارچه را جهت ثبت درخواست، تایید و چاپ اسناد گواهی مبدا توسط کارشناسان اتاق های سراسر کشور فراهم می سازد. در این سامانه، امکان مدیریت و دسترسی به تمامی فرآیندهای مرتبط با گواهی مبدا نیز تعبیه شده است.

برای ورود به این بخش روی دکمه زیر کلیک کنید.

لازم بذکر باید از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده شود.

خواندن 8566 دفعه